Dlaczego zarządzanie kapitałem intelektualnym w firmie jest tak ważne?

Wartość firmy w ogromnym stopniu zależy od ludzi, którzy w niej pracują. W gospodarce opartej na wiedzy zasoby niematerialne, jakimi dysponują ludzie, zyskuje na znaczeniu. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o tym, jak duże znaczenie w biznesie ma kapitał intelektualny pracowników - suma wiedzy i zdolności pracowników danej organizacji, procesów organizacyjnych i innych wartości niematerialnych, które mają wpływ na wyniki firmy. Zdolnością niezbędną staje się umiejętne zarządzanie tymi zasobami - przekłada się to bezpośrednio na wyniki firmy. Jak duże jest znaczenie zarządzania kapitałem intelektualnym?

Pracownicy w firmie

Współczesna gospodarka i kultura oparte są na człowieku. Kapitał intelektualny wydaje się być ważnym zasobem i kluczowym czynnikiem sukcesu ekonomicznego i tworzenia wartości w biznesie. Jest on niematerialnym nośnikiem wartości w organizacji, który przynosi przyszłe korzyści np. zainteresowanie inwestorów zewnętrznych.


Kapitał intelektualny to wartość wiedzy, umiejętności, szkoleń biznesowych lub wszelkich informacji zastrzeżonych pracowników firmy. Przez jego niematerialny charakter, nie uwzględnia się go w bilansie firmy - co przekłada się na niepełny obraz jej wartości we wszelkich sprawozdaniach. W jego skład wchodzą zasoby ludzkie i aktywa intelektualne.


Sam kapitał intelektualny to nie wszystko. By był w pełni wykorzystany, należy dobrze nim zarządzać. Tutaj swoją rolę odgrywa kapitał organizacyjny - systemy zarządzanie w firmie, nakłady na inwestycje, wspieranie sprawnej komunikacji i konstruktywnych działań wewnątrz firmy. Kapitał organizacyjny to wartość dla przedsiębiorstwa, która wywodzi się z systemów organizacyjnych, które wykorzystują zdolność organizacji do dostarczania towarów lub usług.


Zarządzanie kapitałem intelektualnym to w największym skrócie umiejętnie dokonana identyfikacja i wykorzystanie tkwiącego w pracownikach potencjału. Jest to niezwykle ważna część firmowej strategii, istotna z perspektywy opracowywania modelu biznesowego - pozwala ocenić możliwości i cele danej firmy. Nie mówiąc już o przewadze konkurencyjnej, która w warunkach gospodarki rynkowej jest wartością nadrzędną. Nie do przecenienia są te aspekty w nowej gospodarce. Innowacje, twórcze decyzje, współpraca personelu - te rzeczy napędzają współczesną gospodarkę.

Dbanie o pracowników

Firmy powinny dbać o to, by kapitał intelektualny był zagospodarowany w odpowiedni sposób. Działania te mogą obejmować np. modyfikowanie działalności i restrukturyzacja organizacji, by stosowała wiedzę w sposób zdecydowanie bardziej efektywny, a także minimalizowała braki w wiedzy swoich pracowników poprzez szkolenia udoskonalające, a poza tym rozwijała wiedzę, która dodaje wartości produktom i usługom oferowanym przez firmę. Tylko tak można osiągnąć cenioną w dzisiejszym świecie, elastyczność, innowacyjność, otwartość i adaptacyjność.


Sukces firmy zależy od ludzi. Kapitał intelektualny jest połączeniem kapitału ludzkiego, społecznego i organizacyjnego. Kapitał ludzki tworzą pracownicy, poprzez wrodzoną i zdobytą wiedzę, umiejętności, zdolności, talenty i kompetencje. Identyfikując i rozwijając swój kapitał intelektualny, organizacja może uzyskać przewagę konkurencyjną. Po drugie, pomiar kapitału intelektualnego może prowadzić do opracowania kluczowych wskaźników wydajności, które pomogą ocenić realizację strategii. Odpowiednie zarządzanie posiadanymi zasobami to klucz w tworzeniu wyników firmy.